عنوان تصوير 1عنوان تصوير 2عنوان تصوير 3عنوان تصوير 4
Template url :
www.taxrazavi.ir

مزایای ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - پرتال خراسان رضوی

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - مالیات - معافیت - دانشکده امور مالیاتی - ارث - اظهارنامه - ممنوع الخروج - امور مالیاتی - مالیات بر ارث - مالیات بر درآمد - مالیات بر شرکت ها
Designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت

Rajman Enterprise Portal:

پورتال سازمانی از طلوع تا طلوع

پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی قدرتمند شده با پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع و پیاده سازی شده توسط از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی
Portal template designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت
مزایای ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی PDF چاپ نامه الکترونیکعصری را که ما در آن زندگی می کنیم عصر اطلاعات می گویند، آرمان عصر اطلاعات کنترل بشر بر اطلاعات است، یعنی با تبدیل تکه های پراکنده داده ها به اطلاعات رایانه ای توانایی نگهداری،پردازش وتغییر آنها برای ما فراهم می شود.هدف ومطلوب تکنولوژی های ارتباطی واطلاعاتی این بود که هر آنچه روی کاغذ بود به داده ها ونهایتا اطلاعات رایانه ای تبدیل شود.طبیعی است با رایانه ای شدن اطلاعات امکانات وقابلیتهای فراوانی در اختیار افراد قرار می گیرد که تا پیش از این قابل تصور نبود.در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی ،سیاسی این فرایند توانسته به سهولت در فعالیت ها وکارها یاری برساند.یکی از حوزه هایی که در سالهای اخیر تحت تاثیر تکنولوژی های اطلاعاتی وارتباطی دستخوش تحول شده است مالیات است.ارائه اظهارنامه تکلیف قانونی مودیان مالیاتی است که اشخاص حقیقی طبق ماده 100 قانون مالیات های مستقیم تا 31 خردادماه واشخاص حقوقی طبق ماده 110 این قانون و همچنین صاحبان املاک اجاری تا 31 تیرماه فرصت تسلیم آن را دارند.قبل از ورود تکنولوژی های جدید به حوزه مالیات، ارائه اظهارنامه به صورت دستی بود، یعنی مودیان فرم‏های مربوطه را تکمیل وبه ادارات مالیاتی تسلیم می کردند که به دلایل مختلف این کار فرایندی دشواربود.صف مودیان، شلوغی وازدحام ادارات مالیاتی وهمچنین حجم سنگین روی دوش ماموران مالیاتی تصاویری آشنا از این روزها بود.در سالهای اخیر با توسعه طرح جامع مالیاتی امکان ارائه اظهارنامه به صورت الکترونیکی فراهم شده است.اقدامی که حرکت به سوی حذف مراجعه حضوری مودیان به ادارات مالیاتی را فراهم می کند.
قدم اول برای ارائه اظهارنامه الکترونیکی ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی است، مودیان مالیاتی برای ورود به نظام مالیات الکترونیک، نیازمند دریافت شماره اقتصادی از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی و طی مراحل پیش ثبت نام و ثبت نام نهایی در این سامانه هستند، در مرحله پیش ثبت نام در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی که به منظور تخصیص شماره اقتصادی و بهره مندی مودیان از خدمات الکترونیکی نظام مالیاتی انجام می گیرد، اطلاعات هویتی مودیان و همچنین اطلاعات مربوط به محل فعالیت و شرکا در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی ثبت شده و پس از اعتبار سنجی و صحت سنجی میدانی و تطبیق با اطلاعات در نزد سایر پایگاه های اطلاعاتی کشور از جمله سازمان ثبت احوال کشور،اداره کل ثبت شرکت ها و شرکت پست، فرایند اعتبارسنجی اطلاعات صورت گرفته و نهایتا شماره کاربری و رمز ورود به مودی مالیاتی جهت ورود به سامانه ارائه می‏ گردد.
پس از ثبت نام نهایی در سامانه مذکور گام اول به پایان می رسد و مودیان مالیاتی می توانند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR نسبت به ارسال اظهارنامه الکترونیکی خود اقدام نمایندو از مزایای زیر بهرمند شود:
1-صرفه جویی درزمان: مودیان می توانند هر لحظه از شبانه روز نسبت به ارائه اظهار نامه وپرداخت مالیات اقدام کنند،علاوه بر این ایستادن در صف ونوبت برای ارائه اظهارنامه واتلاف وقت دیگر هیچ معنایی ندارد.
2-ارائه اظهارنامه وپرداخت مالیات در مکان دلخواه:با استفاده از سامانه عملیات الکترونیکی نیازی به مراجعه حضوری مودیان به ادرات مالیاتی نیست وتردد ورفت وآمدهای غیر ضروری کاهش می یابد، مودیان مالیاتی می‏توانند نسبت به صدور قبض مالیات از طریق سامانه اقدام نمایند وهمزمان مالیات را با استفاده از تمامی درگاه های موجود از جمله اینترنت،ATM ، دستگاه های POS و یا مراجعه به شعبه های بانکی پرداخت نمایند.
3-دقت درثبت اطلاعات:اطلاعات مودیان با دقت بیشتر وخطای کمتری ثبت وانتقال داده می شود، زیرا تکمیل اظهارنامه توسط مودی انجام می شود واطلاعاتی هویتی مودی در مرحله قبل ثبت شده و به صورت خودکار در سامانه الکترونیکی ارائه اظهارنامه درج شده است.اطلاعات مربوط به درآمدها،هزینه ها و.. نیز توسط مودی وارد می شود،هنگام ارائه اظهارنامه در سامانه فیلدهایی که به رنگ قرمز با علامت مشخص شده‏اندفیلدهای کلیدی می باشند، درصورتیکه مودیان این اطلاعات راکامل وارد ننمایید اظهارنامه را نمی‏توانند ارسال کنند.این روش قابلیت بالایی برای محرمانه ماندن وخصوصی ماندن اطلاعات مودیان دارد چرا که مودیان با داشتن حداقل امکانات رایانه ای می‏توانند اطلاعات اظهارنامه های خود را شخصا وارد کنند و خود شاهد مراحل مختلف فرایند هستند.
4-امکان ارتباط با سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی و استفاده از راهنمایی های کارشناسان : راهنمایی های لازم در خصوص ارائه اظهارنامه در سامان درقالب فایل های آموزشی ارائه شده است.علاوه بر این شماره تلفن 1526 پاسخگوی مودیان در زمینه های سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (ITS) ، سامانه ثبت نام الکترونیکی وصدور شماره اقتصادی ،سامانه دریافت اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی، سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات ، سامانه ارسال صورت معاملات وگزارش خرید و فروش، سامانه صدور قبض مالیات و سخت افزار و شبکه می باشند.
علاوه بر اینها ارائه اظهارنامه به صورت الکترونیکی فرایند دریافت اظهارنامه و رسیدگی را برای نظام مالیاتی نیز ساده تر وسریع تر از گذشته می کند. ورود تکنولوژی های ارتباطی واطلاعاتی به حوزه مالیات نوید بخش حذف بروکراسی های زائد وتسریع روند امور است وحرکت به سوی آرمان شهر الکترونیک است یعنی جایی که شهروندان از درخواست تا دریافت خدمات تنها چند کلیک فاصله دارند.