عنوان تصوير 1عنوان تصوير 2عنوان تصوير 3عنوان تصوير 4
Template url :
www.taxrazavi.ir

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور : سلامت برای نظام اداری یک اصل است.

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - پرتال خراسان رضوی

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - مالیات - معافیت - دانشکده امور مالیاتی - ارث - اظهارنامه - ممنوع الخروج - امور مالیاتی - مالیات بر ارث - مالیات بر درآمد - مالیات بر شرکت ها
Designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت

Rajman Enterprise Portal:

پورتال سازمانی از طلوع تا طلوع

پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی قدرتمند شده با پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع و پیاده سازی شده توسط از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی
Portal template designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور : سلامت برای نظام اداری یک اصل است. PDF چاپ نامه الکترونیک


رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سلامت برای نظام اداری یک اصل است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد در چهارمین نشست مدیران، معاونین و ممیزین کل ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران به ارتقای جایگاه نظام مالیاتی در کشور تاکید کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تقدیر و تشکر از تلاشها و اقدامات مدیران و کارکنان سازمان بویژه کارکنان امور مالیاتی شهر و استان تهران در سال گذشته و با اشاره به جنبه های مادی و معنوی تلاش آنانی که با وصول مالیات گام مهمی در جهت پیشرفت و توسعه کشور بر می دارند گفت: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور منوط به میزان کار و تلاش همکاران این سازمان است و از این جهت، بسیار ارزشمند است.
تقوی نژاد اخلاق در نظام مالیاتی را بسیار مهم برشمرد و افزود: جوهره اصلی انسان، تمسک به حصول اخلاق است و اگر هر یک از مدیران و کارکنان نظام مالیاتی، جنبه معنوی کار خویش را بشناسند، مسئولیت خود را هم از جنبه انسانی و هم از جنبه اخلاقی به بهترین شکل ایفا خواهند کرد.
تقوی نژاد از سازمان مالیاتی به عنوان یک سازمان پاک نهاد با کارکنانی سالم و کوشا یاد کرد و گفت: ما باید تلاش کنیم جایگاه نظام مالیاتی را در نزد افکار عمومی ارتقا دهیم و این کار با ارتقای سلامت نظام اداری، اخلاق مداری، مودی مداری و مبارزه جدی با فساد و تخلفات اداری امکان پذیر است.
وی مالیات را هم حق بیت المال و هم حق الناس عنوان کرد و گفت: ما حق نداریم در امر وصول مالیات که به بیت المال و مردم تعلق دارد کوتاهی کنیم و در امر وصول مالیات که از جنس عدالت نیز هست نباید مرتکب بی عدالتی در حق مردم شویم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با تاکید بر اینکه جدیت ها در کار بر اعتماد مردم به نظام مالیاتی موثر است، عنوان داشت: تنها با تعامل و اعتماد به مردم است که خواهیم توانست اعتماد مردم را جلب کنیم.
وی افزود: مودی مداری یک اصل کلیدی در نظام مالیاتی است و کارکنان سازمان باید در کمال احترام و با رعایت قوانین با مودیان رفتار کنند تا حقی از آنان ضایع نشود.
تقوی نژاد موضوع آموزش را در ارتقای سلامت بسیار حیاتی برشمرد و گفت: همکاران سازمان باید چه در رابطه با مهارت و دانش و تخصص و چه در رابطه با سلامت کاری، دوره های آموزشی را طی کنند و همچنین سازمان باید برای آگاهی مودیان از تکالیف و حقوق قانونی شان، برنامه های آموزشی را به اجرا در آورند تا دانش مالیاتی آنان ارتقا یابد که این امر باعث افزایش تمکین مالیاتی نیز خواهد شد.
وی در ادامه مبارزه جدی، قاطع و بی رحمانه با فساد را نیز از جمله اولویت های نظام مالیاتی برشمرد و گفت: فساد خط قرمز سازمان مالیاتی است و به هیچ وجه قابل اغماض نیست. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه فرار مالیاتی از اقتصاد غیررسمی ناشی می شود گفت: وقتی اقتصاد غیررسمی داشته باشیم از ناحیه فرارهای مالیاتی آسیب های زیادی خواهیم دید.
تقوی نژاد ادامه داد: شفافیت اقتصادی چه بصورت ایجاد قوانین جدید و ساده سازی مقررات و چه به صورت ایجاد پایگاه های اطلاعاتی و فناوری جدید اطلاعاتی نقش مهمی در مبارزه با فرار مالیاتی در کشور ایفا می کند که این امر نیازمند توجه ارکان نظام به تقویت اطلاعات جامع اقتصادی و نیز ضمانت های اجرایی قوانین مالیاتی است.
وی با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی و تغییر نگاه مردم به مقوله مالیات گفت: امروزه مشارکت مردم در امر پرداخت مالیات از شاخصه ها و معیارهای مهم سنجش جوامع به شمار می آید و جا دارد ما نیز بیش از گذشته به این مهم بپردازیم.

تاریخ خبر: 1