عنوان تصوير 1عنوان تصوير 2عنوان تصوير 3عنوان تصوير 4
Template url :
www.taxrazavi.ir

100 روز صد اقدام; پنجاه و سومین اقدام

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - پرتال خراسان رضوی

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - مالیات - معافیت - دانشکده امور مالیاتی - ارث - اظهارنامه - ممنوع الخروج - امور مالیاتی - مالیات بر ارث - مالیات بر درآمد - مالیات بر شرکت ها
Designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت

Rajman Enterprise Portal:

پورتال سازمانی از طلوع تا طلوع

پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی قدرتمند شده با پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع و پیاده سازی شده توسط از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی
Portal template designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت
100 روز صد اقدام; پنجاه و سومین اقدام PDF چاپ نامه الکترونیک


به گزارش رسانه مالیاتی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیربط، مجموعه‌ای از اقدامات اثربخش و تاثیرگذار در رعایت حقوق شهروندی دولت یازدهم را براساس شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در قالب 100 روز صد اقدام رونمایی می‌کند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز همگام با سایر سازمان‌ها و مجموعه‌های ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به نشر و اطلاع رسانی این اقدامات نموده است که با هدف تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی شفاف، بهینه و اثربخش به مردم شریف ایران صورت می‌پذیرد. درگام پنجاه و سوم از 100 روز صد اقدام، به معرفی «تحقق 60 درصدی تهیه صورت مالی دولت در سال اول اجرا» می‌پردازیم:
تحقق 60 درصدی تهیه صورت مالی دولت در سال اول اجرا
تا پیش از سال 1394 آن چه که در نظام حسابداری دولتی مدنظر قرار می گرفت ارائه صورتحساب عملکرد بودجه و گزارش تفریغ بودجه بود که هدف آن بررسی نحوه اجرای مصوبات بودجه و انطباق آن با قانون بوده است. اما چنین گزارشی تنها تصویری از نحوه منابع و مصارف دولت را ارائه می کند و در برابر ارائه اطلاعات ذی قیمت دیگر از جمله میزان دارایی ها و بدهی های دولت ساکت است. در واقع با بررسی صورتحساب عملکرد بودجه دولت نمی توان از وضعیت مالی دولت و سودده یا زیان ده بودن آن کسب اطلاع کرد چرا که در چنین صورت حساب هایی ستون های منابع و مصارف همواره با یک دیگر برابر بوده و هیچ گونه بدهی و کسری مشخص نمی شود که با ارائه صورت مالی دولت که در چند سال اخیر توسط همه کشورهای پیشرفته ارائه شده خلاهای نظارت مالی بر دولت رفع خواهد شد.
مقایسه عملکرد مالی دولت ها
اتکای صرف به صورت حساب های عملکردی طبیعتا امکان مقایسه عملکرد مالی دولت ها در خلال سال های مختلف را سلب می کند. از این رو در سال های اخیر درکشورهای پیشرفته، دولت ها به تقلید از بخش خصوصی اقدام به تهیه صورت های مالی به منظور افزایش کارایی خود داشته اند. هرچند تدوین صورت های مالی در بخش خصوصی و بخش عمومی با یک دیگر تفاوت هایی نیز دارند اما اساسا اهداف آن ها با یک دیگر متفاوت است و برخلاف بخش خصوصی که به دنبال کسب سود و حداکثر کردن آن است، در بخش عمومی ارائه خدمات مدنظر است. در ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم توسط معاونت نظارت مالی وخزانه داری کل کشور و اداره کل هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های حساب داری، از ابتدای سال 1394 اقدام به تدوین و ابلاغ نظام حسابداری بخش عمومی کرد. این نظام حسابداری جدید، مبنایی برای اجرای حسابداری تعهدی به منظور شناسایی رویدادهای مالی در سطح دولت است. همچنین بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نیز دستگاه های مختلف دولتی را مکلف به تهیه صورت های مالی کرده است. در این ماده عنوان شده است که وزارت خانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند که صورت های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور در چارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (برمبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.
3 سال فرصت برای تهیه صورت های مالی
بر همین اساس معاونت مذکور در سال 1395 و برای نخستین بار اقدام به تهیه صورت های مالی دولت (مربوط به سال 1394) کرده است. استانداردهای اجرای نظام حسابداری تعهدی هنوز به صورت کامل در کشور اجرا نشده و در تبصره ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سه سال فرصت داده شده است. با این حال شروع تهیه صورت های مالی دولت گامی موثر برای ارتقای شفافیت مالی در سطح دولت و ابزاری جهت ایفای مطلوب تر مسوولیت پاسخگویی دولت به مردم و اقدامی عملی برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به حساب می آید. در واقع می توان گفت که تهیه پیش نویس صورت مالی دولت پیش نیاز مدیریت نوین مالی بخش عمومی است. به طور کلی تهیه صورت های مالی با هدف ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت مالی و تغییر در وضعیت مالی یک واحد گزارشگر انجام می شود که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات اقتصادی و ارزیابی مسوولیت پاسخگویی مفید واقع می شوند. بدین تریب در صورت های مالی یک واحد گزارشگر اطلاعاتی درباره میزان دارایی ها، بدهی ها، ارزش خالص، درآمدها، هزینه ها و سایر تغییرات در ارزش خالص افشا می شود.
اجزای صورت مالی دولت
صورت های مالی به طور کلی شامل صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در وضعیت مالی، گردش حساب تغییرات در ارزش خالص، صورت مقایسه بودجه و عملکرد و یادداشت های توضیحی شامل خلاصه ای از اهم رویه های حسابداری و سایر یادداشت های توضیحی است. در مجموع بیش از 3هزار و 500 دستگاه دولتی وجود دارند که باید صورت های مالی خود را تهیه و گزارش کنند. طبیعتا امکان تحقق این موضوع در سال اول وجود ندارد ولی با این وجود و براساس گزارش معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، تعداد 2233واحد گزارشگر، اقدام به ارائه صورت های مالی خود کرده اند که این به معنی تحقق بیش از 60درصد پیش نویس صورت مالی تنها در سال اول اجرای آن است که عملکرد قابل قبولی محسوب می شود.

آخرین بروزرسانی درشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۵