عنوان تصوير 1عنوان تصوير 2عنوان تصوير 3عنوان تصوير 4
Template url :
www.taxrazavi.ir

قائم مقام رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در اجلاس منطقه 5: سازمان امورمالیاتی از جایگاه مطلوبی در تامین بودجه کشور برخوردار است

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - پرتال خراسان رضوی

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - مالیات - معافیت - دانشکده امور مالیاتی - ارث - اظهارنامه - ممنوع الخروج - امور مالیاتی - مالیات بر ارث - مالیات بر درآمد - مالیات بر شرکت ها
Designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت

Rajman Enterprise Portal:

پورتال سازمانی از طلوع تا طلوع

پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی قدرتمند شده با پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع و پیاده سازی شده توسط از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی
Portal template designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت
قائم مقام رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در اجلاس منطقه 5: سازمان امورمالیاتی از جایگاه مطلوبی در تامین بودجه کشور برخوردار است PDF چاپ نامه الکترونیک


قائم مقام رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در اجلاس منطقه 5 :
سازمان امورمالیاتی از جایگاه مطلوبی در تامین بودجه کشور برخوردار است
گردهمایی منطقه 5 سازمان امورمالیاتی کشور با حضور پناهی قائم مقام سازمان ، مستوفی رئیس امورمالیاتی غرب تهران , مدیران کل وروسای امورمالیاتی ادارات کل استانهای خراسان رضوی , خراسان شمالی , خراسان جنوبی , سیستان وبلوچستان وسمنان درمشهد مقدس برگزار گردید .
قائم مقام رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور درنشست روز اول با تبریک دهه کرامت ومیلاد فرخنده امام رئوف به اهداف برگزاری این اجلاس اشاره کرد وگفت : مروری بر اهداف تحقق درآمدهای مالیاتی درسال جاری وبرنامه ریزی برای آن وهماهنگی پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی از اهداف اصلی این اجلاس می باشد .
محمدقاسم پناهی افزود : دراین اجلاس کارگروه های تخصصی با حضور ومسئولان 5 استان با هم اندیشی نقاط ضعف وقوت را شناسایی و برای نقاط ضعف راهکارهایی ارائه می کنند و نقاط قوت را به همدیگر منتقل واز آن استفاده نمایند .
وی با اشاره به جایگاه مالیات دراقتصاد کشور ودیدگاه مسئولین نسبت به نظام مالیاتی اظهارداشت: براساس سیاست ها وبرنامه ریزی های کلان اقتصادی کشور یکی از پایه های اقتصاد مقاومتی ,مالیات است ودراین راستا با توجه به جایگاه مالیات در نظام بودجه کشور باید تلاش کنیم تا هزینه های جاری کشور را از محل درآمدهای مالیاتی تامین کنیم .
قائم مقام رئیس کل سازمان امورمالیاتی با اعلام این مطلب که درسال گذشته سازمان امورمالیاتی توانسته است که تقریبا 100 درصد تعهدات پیش بینی شده را محقق سازد گفت : بودجه کل کشور درسال جاری یک هزار و154 میلیارد تومان است که از این مقدار حدود 800 هزارمیلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است .
حدود 400 هزارمیلیارد تومان بودجه عمومی است که 350 هزار میلیارد آن منابع عمومی دولت است . از منابع عمومی دولت حدود 174 هزار میلیارد تومان درآمدها است که از این مقدار 116 هزار میلیارد تومان جزء درآمدهای مالیاتی است .
پناهی با بیان اینکه سازمان امورمالیاتی از جایگاه مطلوبی در تامین بودجه کشور برخوردار است افزود : با سرمایه گذاریهای خوبی که در چندسال گذشته درحوزه های مختلف اعم از نیروی انسانی , ظرفیت سازی برای اجرای طرح جامع مالیاتی وانجام طرح های زیربنایی درسازمان امورمالیاتی صورت گرفته باید با حرکت جهادی در برنامه تحول نظام مالیاتی گام های سریع تری برداریم تا انتظارات وپیش بینی هایی که در خصوص درآمدهای مالیاتی جدیدی درسال آینده برای این سازمان درنظر گرفته شده با همت وتلاش مدیران وکارکنان محقق شود .
قائم مقام رئیس کل سازمان امورمالیاتی اظهارداشت : دربرخی استانها ظرفیت های مالیاتی ایجادشده که هنوز شناسائی نشده باید آنها را شناسائی ووصول کنیم .
وی افزود : افزایش درآمدهای مالیات را باید از محل مودیان شناسائی نشده تامین کنیم نه اینکه مالیاتها را افزایش دهیم .
گفتنی است اجلاس منطقه 5 سازمان امورمالیاتی کشور درقالب 5 کارگروه تخصصی مالیات برارزش افزوده , کارگروه تخصص طرح جامع مالیاتی , کارگروه تخصصی نظارتی دادستانی , کارگروه تخصصی نظارتی حراست وکارگروه تخصصی مالیات های مستقیم طی روزهای 14 و15 مرداد ماه جاری در مشهد مقدس درحال برگزاری است ومسائل ومشکلات مربوط به هرکارگروه مطرح وپیرامون هریک از آنها تصمیم گیری می شود .