عنوان تصوير 1عنوان تصوير 2عنوان تصوير 3عنوان تصوير 4
Template url :
www.taxrazavi.ir

مودی مداری و حفظ کرامت مردم در نظام اداری جزء مهمترین برنامه های این اداره کل است

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - پرتال خراسان رضوی

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - مالیات - معافیت - دانشکده امور مالیاتی - ارث - اظهارنامه - ممنوع الخروج - امور مالیاتی - مالیات بر ارث - مالیات بر درآمد - مالیات بر شرکت ها
Designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت

Rajman Enterprise Portal:

پورتال سازمانی از طلوع تا طلوع

پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی قدرتمند شده با پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع و پیاده سازی شده توسط از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی
Portal template designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت
مودی مداری و حفظ کرامت مردم در نظام اداری جزء مهمترین برنامه های این اداره کل است PDF چاپ نامه الکترونیک


مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی  در واپسین روزهای تسلیم اظهارنامه های اشخاص حقیقی  و درحاشیه بازدید ازادارات امورمالیاتی مشهد گفت: مودی مداری و حفظ کرامت مردم در نظام اداری جزء مهمترین برنامه های این اداره کل است. یحیی یعقوب نژاد در ادامه افزود: ترویج فرهنگ مودی مداری، علاوه بر افزایش تکریم و رضایت مودیان ، بعنوان یکی از زیربناهای فرهنگ مالیاتی، نقش تعیین کننده ای در تحقق اهداف نظام مالیاتی و رشد و بالندگی سازمان امور مالیاتی خواهد داشت. وی در ادامه خاطر نشان کرد: این که مردم  بدانند که مالیات دریافتی در چه حوزه هایی مصرف می شود و بهره برداری از خدمات اجتماعی ، عمرانی ، بهداشتی و تسهیلاتی که از عواید مالیات حاصل می شود به چه اندازه است،  خود مصادیقی  ازفرهنگ مودی مداری است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی حرکت به سمت اجرایی نمودن پروژه های طرح جامع مالیاتی که موجب ایجاد بانک اطلاعاتی جامع برای همه فعالان اقتصادی ،یکپارچه سازی سامانه های مالیاتی وبهبود ارایه خدمات به مودیان ، شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی ، تحقق عدالت مالیاتی خواهد شد را یکی دیگر از مصادیق مودی مداری دانست و اذعان داشت: این اداره کل تمام تلاش خود را درجهت افزایش رضایت مندی مودیان معطوف خواهد نمود.