عنوان تصوير 1عنوان تصوير 2عنوان تصوير 3عنوان تصوير 4
Template url :
www.taxrazavi.ir

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در جمع روسای اصناف مشهد: اساس کار سازمان امور مالیاتی بر اعتماد سازی است

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - پرتال خراسان رضوی

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - مالیات - معافیت - دانشکده امور مالیاتی - ارث - اظهارنامه - ممنوع الخروج - امور مالیاتی - مالیات بر ارث - مالیات بر درآمد - مالیات بر شرکت ها
Designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت

Rajman Enterprise Portal:

پورتال سازمانی از طلوع تا طلوع

پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی قدرتمند شده با پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع و پیاده سازی شده توسط از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی
Portal template designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در جمع روسای اصناف مشهد: اساس کار سازمان امور مالیاتی بر اعتماد سازی است PDF چاپ نامه الکترونیک


دکتر تقوی نژاد در نشستی که با حضور معاونین سازمان ،استاندار خراسان رضوی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، مدیر کل و معاونین امور مالیاتی استان و نمایندگان اصناف اتحادیه ها و صاحبان صنایع استان،  درمحل اتاق اصناف مشهد برگزار گردید گفت: اساس کار سازمان امور مالیاتی بر اعتماد سازی است ، لذا توافقاتی که همه ساله با فعالان اقتصادی انجام می گردد ، بیانگر این است که نظام مالیاتی تمایل بسیار زیادی دارد تا در جهت اعتماد سازی و تعامل متقابل حرکت کندکه نمونه آن توافق سال 1394در خصوص صاحبان مشاغل بند ج می باشد.وی در ادامه خاطر نشان کرد: ما به دنبال فشار بر روی مودیان فعلی نیستیم هدف ما شناسایی منابع جدید مالیاتی و جلوگیری از فرارمالیاتی است.

دکتر تقوی نژادبا اشاره به اجراء قانون مالیات بر ارزش افزوده در 150 کشور، گرفتن مالیات بر ارزش افزوده را از آخرین حلقه اشتباه دانست و افزود:حلقه آخر یعنی اصناف که ما به هیچ عنوان به دنبال فشار به این گروه نیستیم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوریکی از عوامل بسیار مهمی که موجب اختلاف در نظام اقتصادی و مالیاتی کشور است معاملات و فاکتورهای صوری دانست و از کلیه فعالان اقتصادی  خواست تا در شناسایی افرادی که اقدام به این عمل می نماید، سازمان امور مالیاتی را یاری نمایند. در ادامه جلسه رئیس کل و معاونین به سوالات مختلف نمایندگان اصناف پاسخ دادند.آخرین بروزرسانی درپنجشنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۵