عنوان تصوير 1عنوان تصوير 2عنوان تصوير 3عنوان تصوير 4
Template url :
www.taxrazavi.ir

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در جمع شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان: افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تحت هیچ شرایطی از طریق فشار به مودیان دنبال نمی شود

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - پرتال خراسان رضوی

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - مالیات - معافیت - دانشکده امور مالیاتی - ارث - اظهارنامه - ممنوع الخروج - امور مالیاتی - مالیات بر ارث - مالیات بر درآمد - مالیات بر شرکت ها
Designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت

Rajman Enterprise Portal:

پورتال سازمانی از طلوع تا طلوع

پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی قدرتمند شده با پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع و پیاده سازی شده توسط از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی
Portal template designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در جمع شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان: افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تحت هیچ شرایطی از طریق فشار به مودیان دنبال نمی شود PDF چاپ نامه الکترونیک


رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 300 هزار واحد در سال جاری در کشور شناسایی شده اند که قبلا مالیات پرداخت نمی کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان ، سید کمال تقوی نژاد روز پنجشنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی مشهد افزود: با پیگیری های انجام شده رقم پرداختی مالیات یک نفر معادل 250 میلیارد تومان شده است.
وی اظهار کرد: در گذشته برای صدور پیش فاکتورها برای موسسه ها و بانک ها مالیات تشخیص داده می شد ولیکن در شرایط فعلی مشکلات این حوزه رفع شده است.
وی با اشاره به اینکه دریافت مالیات در کشورهایی دیگر بسیار بیشتر از ایران است ، اظهار کرد: در کشورهای اروپایی 25 درصد درآمد کشور از مالیات است اما در کشور ما این رقم هفت و سه دهم درصد است
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در پایان برنامه ششم توسعه باید سهم مالیات از تولید ناخالص ملی به 11 درصد برسد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: باید برای اینکه این درامد از جیب فعالان اقتصادی به تنهایی پرداخت نشود، باید راهکارهایی مناسبی در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: خراسان رضوی در سال گذشته حدود سه هزار 800 میلیارد تومان بودجه در اختیار داشته است که از این میزان 52 درصد آن به مالیات اختصاص پیدا کرده است.
تقوی نژاد با اشاره به اینکه رشد درآمدهای مالیاتی در سال 94، در کل کشور 30 درصد اما در خراسان رضوی 20 درصد بوده است، خاطر نشان کرد: نرخ رشد مصوب درآمدهای مالیاتی در کشور در سال 96 حدود 10 درصد تصویب شده است ولیکن برای خراسان رضوی هشت و هفت دهم درصد در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: اگر فردی آورده ای در واحد تولیدی دارد باید به سازمان امور مالیاتی اظهار کند تا از طریق نرخ عقد مشارکتی آن واحد تولیدی از پرداخت مالیات معاف شود.
وی با اشاره به اینکه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تحت هیچ شرایطی از طریق فشار به مودیان دنبال نمی شود، گفت: برخی اظهار می دارند که چرا در شرایطی که رکود در اقتصاد وجود دارد مالیات بیشتری اخذ می شود که در این خصوص مالیات بر اساس قانون اخذ می شود و اگر واحد تولیدی زیان ده گردد مالیاتی دریافت نمی شود.
تقوی نژاد با تاکید بر اینکه اطلاعات همه سپرده ها را از بانک مرکزی دریافت می کنیم، تصریح کرد: قانون اجازه می دهد که 5 سال گذشته هر مجموعه را بررسی کنیم تا در صدور حکم جهت دریافت مالیات مد نظر قرار بگیرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به استان های کشور اعلام شده است هر فردی که مالیات خود را تا پایان سال 95 پرداخت کند مشمول بخشودگی جرایم می شود.

علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه برگزاری چنین جلساتی می تواند مشکلات مالیاتی واحدهای مختلف استان را حل کند، اظهار کرد: باید شرایط به گونه ای فراهم گردد تا دیدگاه های همه واحدهای مختلف در خصوص مالیات بررسی شود و راهکارهای مناسب در نظر گرفته شود.

 
آخرین بروزرسانی درپنجشنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۵