عنوان تصوير 1عنوان تصوير 2عنوان تصوير 3عنوان تصوير 4
Template url :
www.taxrazavi.ir

مدیر کل امور مالیاتی استان: مهم ترین اصل در تحقق نظام سالم اداری، پایبندی به حاکمیت قانون به عنوان یک منشور اخلاقی است.

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - پرتال خراسان رضوی

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - مالیات - معافیت - دانشکده امور مالیاتی - ارث - اظهارنامه - ممنوع الخروج - امور مالیاتی - مالیات بر ارث - مالیات بر درآمد - مالیات بر شرکت ها
Designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت

Rajman Enterprise Portal:

پورتال سازمانی از طلوع تا طلوع

پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی قدرتمند شده با پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع و پیاده سازی شده توسط از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی
Portal template designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت
مدیر کل امور مالیاتی استان: مهم ترین اصل در تحقق نظام سالم اداری، پایبندی به حاکمیت قانون به عنوان یک منشور اخلاقی است. PDF چاپ نامه الکترونیک


 مدیر کل امور مالیاتی استان در همایش مدیریت ارزیابی عملکرد این اداره کل بیان داشت: در یک نظام سالم اداری پیشگیری بر درمان اولویت دارد و مهم ترین اصل در تحقق این امر،  پایبندی به حاکمیت قانون به عنوان یک منشور اخلاقی است، چرا که رعایت قانون از جانب همگان در هر مرتبه و جایگاهی و پرهیز از تبعیض و عمل به مساوات در اجرای قانون، برترین چیزی است که سلامت اداری را حفظ می کند .

وی با تاکید بر لزوم برخورد با عوامل آسیب زننده در امور سلامت اداری اظهار کرد: بدون شک تشریح دقیق و موضوعی قانون ارتقای سلامت اداری و تعریف فساد، موجب افزایش ضریب آگاهی کارکنان گردیده و بدون تردید این مهم تاثیر بسزایی در مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری خواهد داشت.

در این همایش که با حضور مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی  برگزار شده بود جمعی از معاونین و روسای ادارات امور مالیاتی مشهد و شهرستانهای خراسان رضوی نیز حضور داشتند.  مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد سازمان طی سخنانی اظهار داشت: ارتقاء سلامت اداری از ضروریات نظام مالیاتی کشور بوده، ودر صورتیکه امنیت ، نظم اداری و قوانین و مقررات صحیح  حاکم باشد به سلامت اداری و نهایتا اهداف سازمانی دست خواهیم یافت.

محمد حسن بازیار در ادامه خاطر نشان کرد: سلامت اداری با اهداف سازمانی ارتباط مسقیم دارد و مدیران و روسای امور مالیاتی ناظر به حسن اجرای قانون و تحقق نظام سلامت اداری در سازمان هستند. وی در ادامه افزود: این تصور که سلامت اداری فقط مرتبط با حراست و دادستانی است تصور درستی نیست چرا که در ماده 92 قانون خدمات کشوری مدیران و سرپرستان مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به تخلفات زیردستان می باشند. وی در ادامه افزود: شناسایی و کشف  روزنه های قانونی که متخلفین از طریق آن وارد عمل می شوند نقش مهمی در پیش گیری از فساد دارد. مدیرکل ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشورگفت : اصل بر پیش گیری است ولی این عامل نباید مارا از کشف جرایم و مقابله با آن غافل کندچرا که شناسایی و برخورد با متخلفین یکی از عوامل مهم بازدارندگی می باشد.

آخرین بروزرسانی دريكشنبه, ۰۳ بهمن ۱۳۹۵