عنوان تصوير 1عنوان تصوير 2عنوان تصوير 3عنوان تصوير 4
Template url :
www.taxrazavi.ir

منشور حقوق موديان مالياتي ابلاغ شد

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - پرتال خراسان رضوی

پرتال اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی - مالیات - معافیت - دانشکده امور مالیاتی - ارث - اظهارنامه - ممنوع الخروج - امور مالیاتی - مالیات بر ارث - مالیات بر درآمد - مالیات بر شرکت ها
Designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت

Rajman Enterprise Portal:

پورتال سازمانی از طلوع تا طلوع

پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی قدرتمند شده با پرتال سازمانی از طلوع تا طلوع و پیاده سازی شده توسط از طلوع تا طلوع

پرتال اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی
Portal template designed by : طراحي قالب هاي حرفه اي وب سايت
منشور حقوق موديان مالياتي ابلاغ شد PDF چاپ نامه الکترونیک

 از سوي رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور سند منشور حقوق موديان    مالياتي ابلاغ شد


رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، سند «منشور حقوق موديان مالياتي» را جهت اجرا به ادارات مالياتي سراسر کشور ابلاغ کرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اين بخشنامه آمده است: موديان مالياتي به عنوان ذينفعان اصلي سازمان امور مالياتي کشور، سرمايه هاي ارزشمند اين سازمان محسوب مي شوند و تمکين داوطلبانه آنان از تکاليف قانوني، ضمن افزايش کارآيي نظام مالياتي،ارتقاء جايگاه اجتماعي سازمان امور مالياتي کشور را نيز در پي خواهد داشت. تحقق اين مهم، در گرو آشناسازي موديان با حقوق قانوني خود و جلب اعتماد آنان نسبت به پايبندي به تمامي ارکان نظام مالياتي به رعايت اين حقوق است. بر همين اساس و به منظور شفاف سازي حقوق موديان مالياتي، منشور حقوق موديان که بر مبناي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با تکيه بر قوانين ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده، قانون مدني و قانون تجارت تدوين گرديده است، جهت اجرا در کليه واحدهاي سازماني، ابلاغ مي گردد. درخصوص مضمون و دورنماي اين منشور نيز تصريح گرديده است: اين منشور چشم اندازي براي طراحي و اجراي راهبردهاي بهينه خدمت رساني به موديان و شاخص هاي کليدي براي ارزيابي عملکرد سازمان امور مالياتي کشور در اين زمينه ارائه مي نمايد. در سطح عملياتي نيز اين منشور با تصريح حقوق موديان در مراحل مختلف ثبت نام، ارايه اظهارنامه، رسيدگي و تشخيص، حل اختلافات مالياتي و پرداخت ماليات، همزمان موديان و ماموران مالياتي را از سطح قابل قبول خدمات رساني مطلع مي نمايد. بنابراين، اجراي منشور حقوق موديان مالياتي ضمن تصريح حقوق موديان و افزايش آگاهي موديان و ماموران مالياتي نسبت به اين حقوق، اين اهداف را محقق مي سازد:
- ايجاد بسترهاي ارتقا و توسعه عدالت مالياتي
-بسط و گسترش فرهنگ مالياتي در جامعه از طريق جلب اعتماد عمومي نسبت به نظام مالياتي کشور
-ايجاد وحدت رويه در شيوه تعامل ماموران مالياتي با موديان
-گسترش فرهنگ مودي مداري در سازمان امور مالياتي کشور
-شناسايي و تبيين شاخص هاي عملياتي براي ارزيابي عملکرد واحدهاي مختلف سازماني از نظر ميزان توجه به حقوق موديان مالياتي و خدمت رساني به آنان.
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور در ادامه، با اشاره بر اهميت سند منشور حقوق موديان تاکيد کرده است: تمام ماموران مالياتي ملزم به رعايت آن مي باشند. لذا به منظور تثبيت جايگاه اين سند به عنوان معيار عمل ارکان مختلف سازمان در برخورد با موديان مقتضي است منشور حقوق موديان در سياستگذاري هاي کلان سازمان مورد توجه قرار گرفته و برنامه ريزي هاي عملياتي لازم براي اجراي اين سند و نهادينه سازي مفاد آن صورت پذيرد. براين اساس تمامي مديران ارشد سازمان، ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور و دفاتر ستادي مرتبط، بايد حسب وظايف ذاتي خود، اقدامات لازم را براي اجراي منشور حقوق موديان بعمل آورند.
در پايان اين بخشنامه، آمده است: با عنايت به آنکه مودي مداري عاملي کليدي در افزايش کارآيي و اثربخشي سازمان امور مالياتي کشور بشمار مي آيد، انتظار مي رود کليه واحدهاي ستادي و عملياتي سازمان، پياده سازي منشور حقوق موديان را به عنوان اصلي راهبردي، وجه نظر قرار دهند. دکتر عسکري ابراز اميدواري کرده است تلاش و جديت همکاران در اجراي اين منشور، ارتقاي فرهنگ مالياتي، خوداظهاري و تمکين داوطلبانه موديان و در نهايت اعتلاي نظام مالياتي را به همراه داشته باشد.
متن منشور حقوق موديان که مشتمل بر 5 اصل و24 بند است، به شرح ذيل مي باشد:
با اعتقاد به حفظ شان و کرامت والاي انساني و با تکيه بر ارزش هاي متعالي فرهنگ غني اسلامي و ايراني، در راستاي تحقق عدالت مالياتي و توسعه پايدار، سازمان امور مالياتي کشور و کليه کارکنان آن، خود را مسئول و موظف به احقاق حقوق قانوني موديان، مي دانند. اصول پنجگانه زير و اهم مشخصه هاي آنها از محورهاي اساسي حقوق موديان تلقي گرديده و مخاطب آن موديان محترم مالياتي هستند.
اصل (1): مودي محترم حق برخورداري از رفتار عادلانه، منصفانه و قانونمند را دارد.
• ما با شما با ادب، احترام و متانت رفتار مي کنيم.
• ما در انجام وظايف خود با انصاف و عدالت و پرهيز از هرگونه تبعيض عمل مي کنيم.
• صداقت در گفتار و عمل و انجام به موقع تعهدات را بر خود مسلم مي دانيم.
• ما با استناد به قوانين و مقررات جاري و معتبر، تصميم گيري مي کنيم.
• ما به شرايط خاص شما توجه نموده و در حيطه قانون و اختيارات مشکل گشايي خواهيم کرد.
اصل (2): مودي محترم حق کسب اطلاع و راهنمايي را دارد.
• ما به شيوه هاي گوناگون حقوق و تکاليف شما را اطلاع رساني مي کنيم.
• ما در حد امکان شما را راهنمايي نموده و اطلاعات قابل اطمينان در اختيارتان مي گذاريم.
• ما روند رسيدگي به پرونده مالياتي را به شما اطلاع داده و سوالات و ابهامات مالياتي شما را در اسرع وقت پاسخ مي دهيم.
اصل (3): مودي محترم حق برخورداري از خدمات مالياتي مطلوب را دارد.
• ما تمام دانش، مهارت و امکانات خود را براي جلب رضايت شما، به کار مي گيريم.
• ما نماينده قانوني شما را مي پذيريم.
• رسيدگي ها و مميزي هاي ما مستند و مستدل به دلايل، مدارک، شواهد و قراين است. • ماليات حقه، طبق قانون وصول مي شود و ما هرگز از شما پرداخت ماليات مضاعف و يا فراتر از قانون را انتظار نداريم.
• شما مي توانيد اطلاعات و محتويات پرونده مالياتي خود را رويت نموده و نسخه اي از گزارش رسيدگي را بخواهيد.
• عملکرد ما شفاف بوده و نسبت به آن خود را مسئول و پاسخگو مي دانيم.
• شما حق داريد براي اجراي مقررات مالياتي از طريق مسيرهاي ارتباطي تعيين شده، با کمترين هزينه عمل نماييد.
• بهبود مستمر کيفيت خدمات رساني ما، حق شماست.
اصل (4): پايبندي ما به اصل رازداري و حفظ حريم خصوصي، حق مودي محترم است.
• ما رازدار اسناد، مدارک و اطلاعات شما هستيم.
• اطلاعات شما نزد ما محرمانه بوده و جز به حکم قانون، آن را در اختيار هيچ شخص ديگري قرار نمي دهيم.
• حريم خصوصي شما را در تمامي فرايندهاي مالياتي، محترم مي شماريم.
اصل (5): مودي محترم حق اعتراض، شکايت و تجديد نظر خواهي دارد.
• شما ابتدا مي توانيد از رئيس اداره امور مالياتي مربوطه بخواهيد تا نسبت به حل اختلاف مالياتي رسيدگي نمايد.
• شما حق داريد نسبت به ماليات مورد مطالبه و اقدامات انجام شده اعتراض نموده و در مراحل مختلف درخواست تجديد نظر نماييد.
• جلسه هيات حل اختلاف مالياتي با حضور 3 نفر نماينده رسمي تشکيل مي شود که يک نفر از آنان مي تواند نماينده صنف منتخب شما باشد.
• شما حق داريد در جلسه هيات حل اختلاف مالياتي حضور داشته و با ارائه توضيحات و تسليم لايحه از خود دفاع کنيد.
• رسيدگي مجدد پرونده مالياتي شما منصفانه و حسب مورد با اجراي قرار و سرانجام صدور آراي مستند و مستدل، همراه خواهد بود.


آخرین بروزرسانی دريكشنبه, ۰۵ بهمن ۱۳۹۳